top of page

🇦🇱 Albania section update

Personi i kontaktit:

MusajLavdijeClaudia

N° Reg. ODM 257/1254

Anetarete dashur, dukeu perditesuarfaqenzyrtare

tetrupittoneprofesional,

ne kemimundesinedhekenaqesineper te hyrenen

titullin; agenda ngjarjetnderkombetare:

prezantimii aktivitetevetuajaprofesionalene lidhjeme

terapimasazh:

kursetrajnimi Professionale ,

konventee seminare,

ngjarjekulturorete organizuarane rajonintuajosé ne

vendine derguar

sintenizojeatene te gjithamaterialete shoqerojeme

data pershkrimine veprimtarise

me indirizi, faqeapo e-mail o nr telefoni

Tags:

Recent Posts

Featured Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
bottom of page